MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
แบบรายงานผลมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปี 2566 เป็นต้นไป
watermark

หรือคลิก link https://audit.ops.moc.go.th/th/eform2/item/index/id/191

สำหรับกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ที่เป็นรายการที่เกิดจากใบแจ้งหนี้ประจำเดือน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เป็นต้นไป
หากรายการเบิกจ่ายที่เกิดก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดกรอกในแบบฟอร์มเดิม Link URL :  https://audit.ops.moc.go.th/th/content/category/detail/id/161/iid/6259 
(เช่น ใบแจ้งหนี้เดือนกันยายน 2565 แต่ได้รับใบแจ้งหนี้และเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2565 โปรดกรอกแบบฟอร์มเดิม)
สอบถามการรายงานฯ  โทร. ภายในสำหรับสำนักงานงานพาณิชย์จังหวัด #9 6915  


คู่มือกรอกค่าสาธารณูปโภคสพจ2565.pdf วันที่แผยแพร่ 28/11/2565 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,557,934