MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
แบบรายงานผลมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปี 2567 เป็นต้นไป
watermark

หรือคลิก link  https://audit.ops.moc.go.th/th/eform2/item/index/id/239

สำหรับกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ที่เป็นรายการที่เกิดจากใบแจ้งหนี้ประจำเดือน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เป็นต้นไป
หากรายการเบิกจ่ายที่เกิดก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โปรดกรอกในแบบฟอร์มเดิม Link URL :  https://audit.ops.moc.go.th/th/eform2/item/index/id/191 
(เช่น ใบแจ้งหนี้เดือนกันยายน 2566 แต่ได้รับใบแจ้งหนี้และเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2566 โปรดกรอกแบบฟอร์มเดิม)
สอบถามการรายงานฯ  โทร. ภายในสำหรับสำนักงานงานพาณิชย์จังหวัด #9 6915  


คู่มือกรอกค่าสาธารณูปโภคสพจ2565.pdf วันที่แผยแพร่ 28/11/2565 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,720,199