MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
กลุ่มตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบหน่วยงานในส่วนภูมิภาคตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2564
watermark

image รูปภาพ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 2,101,671