กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก >> ค่ารักษาพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาล
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333 ลว.31 ส.ค. 60
หนังสือที่ กค0416.2ว369 ลว.21 ก.ย. 59 เรื่องขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุข้พื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
หนังสือที่ กค 0530.2 ว 52 ลว. 24 พฤษภาคม 2544 เรื่องตรวจสุขภาพประจำปี
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.2 ว 138 ลว. 7 ธันวาคม 2543 เรื่องตรวจสุขภาพประจำปี
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2 ว 76 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2555 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2 ว 51 ลว . 14 มิถุนายน 2553 การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2 ว 373 ลว. 30 กันยายน 2553 เรื่องค่ารักษาข้าราชการในต่างประเทศชั่วคราว
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2 ว 249 ลว. 15 กรฏฎาคม 2553 เรื่องอัตราการเบิกค่ารักษาฯ ตา หู คอ จมูก ฟัน กระดูก.
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2 ว 149 ลว. 24 ธันวาคม 2555 การเบิกค่ายากลูโคชามีนซัลเฟต

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
|กรมบัญชีกลาง|
|สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน|
|สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)|
|นักบัญชีดอทคอม|
|สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์|
|ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ|
|กรมบัญชีกลางระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง|
|สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี|
|คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ|
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
กลุ่มตรวจสอบภายใน (Office of Internal Audit) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-507-6920 โทรสาร 02-547-5293 e-mail : auditt@moc.go.th