กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก >> กฎ/ระเบียบ

กฎ/ระเบียบ
ประชุม อบรม สัมมนา
การใช้รถราชการ
การจัดซื้อจัดจ้าง/หนังสือเวียน
ระเบียบ สตง.
ระเบียบต่างประเทศ
การเดินทางไปราชการ
เงินนอกงบประมาณ
เงินทดรองราชการ
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
|กรมบัญชีกลาง|
|สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน|
|สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)|
|นักบัญชีดอทคอม|
|สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์|
|ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ|
|กรมบัญชีกลางระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง|
|สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี|
|คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ|
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
กลุ่มตรวจสอบภายใน (Office of Internal Audit) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-507-6920 โทรสาร 02-547-5293 e-mail : auditt@moc.go.th