กลุ่มตรวจสอบภายใน
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก >> กฎ/ระเบียบ

กฎ/ระเบียบ
ประชุม อบรม สัมมนา
งานเลี้ยงรับรอง
วันลาข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ระเบียบพัสดุ
ระเบียบ สตง.
รถ
ระเบียบต่างประเทศ
การเดินทางไปราชการ
เงินนอกงบประมาณ
เงินทดรองราชการ

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
|กรมบัญชีกลาง|
|สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน|
|สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)|
|นักบัญชีดอทคอม|
|สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์|
|ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ|
|กรมบัญชีกลางระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง|
|สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี|
|คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ|
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
กลุ่มตรวจสอบภายใน (Office of Internal Audit) สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-507-6920 โทรสาร 02-547-5293 e-mail : auditt@moc.go.th